Transaksi Dalam Talian

BILANGAN TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN (2020)

Nama Aplikasi Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dec Jumlah
1 Sistem Pertanyaan/Maklumbalas Pelanggan 1 1
2 Sistem Maklumat Tanah PKNNS 15 15
3 Sistem Gaji PKNNS (Dalaman) 51 51