Ikrar Integriti Korporat

IKRAR INTEGRITI KORPORAT

PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI, NEGERI SEMBILAN

Bahawasanya kami, seluruh warga kerja Perbadanan Kemajuan Negeri, Negeri Sembilan berikrar ;

akan sentiasa berusaha mengekal dan mengamalkan budaya kerja berintegriti ;

akan sentiasa berusaha ke arah memperkukuhkan tahap mekanisma kawalan dan integriti operasi perniagaan kami. Ini termasuklah menerapkan nilai-nilai murni melalui penerapan budaya kerja yang amanah, bersih serta telus di kalangan warga kerja kami dan seterusnya menyokong dasar-dasar berhubung kait dengan integriti yang diterapkan di peringkat kebangsaan ;

tidak akan, samada secara sendiri atau wakil atau melalui mana-mana ejen melakukan apa-apa kesalahan rasuah atau sebarang bentuk penyelewengan di bawah mana-mana peruntukan undang-undang termasuk tetapi tidak terhad kepada Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 atau Kanun Keseksaan ;

tidak akan menjalankan sebarang amalan perniagaan atau aktiviti-aktiviti yang memerlukan atau menggalakkan mana-mana pekerja, wakil atau ejen untuk melakukan sebarang bentuk kesalahan rasuah ;

akan bersama-sama dengan pelanggan, rakan kongsi perniagaan, agensi kawal selia dan agensi penguatkuasaan undang-undang bagi mewujudkan persekitaran perniagaan yang bebas daripada rasuah ;

akan mendukung Prinsip-Prinsip Pencegahan Rasuah Badan Korporat Di Malaysia dalam menjalankan perniagaan dan interaksi dengan pelanggan, rakan kongsi perniagaan dan agensi Kerajaan ;

dan

akan bertindak tegas dan membuat laporan terhadap mana-mana pihak yang melakukan perbuatan yang boleh menggugat integriti serta menjatuhkan imej Organisasi

 

 

 

 

 Perbadanan Kemajuan Negeri, Negeri Sembilan

Peti Surat 158, Jalan Yam Tuan, 70710 Seremban,, Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
Tel : 06-7623251 (4 Lines) | Fax: 06-7637924 | E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

my goverment mdec msc myeg jpa spa biro pengaduan awam mampu kerajan n9 portal Pendaftaran Negara kementrian kwangan

  

 

Ke Atas