Data Terbuka

Objektif Data Terbuka:       

Membolehkan data terbuka dikongsi secara lebih meluas dan meningkatkan ketelusan perkhidmatan Kerajaan;

Memberi peluang kepada rakyat dan komuniti bisnes bagi meningkatkan kreativiti dan inovasi di dalam penciptaan produk baharu;

Menyediakan platform kepada rakyat bagi mendapatkan maklumat dari sumber rasmi Kerajaan dan sebagai saluran mendapatkan maklum balas daripada rakyat;

Menjimatkan masa capaian dataset data terbuka oleh rakyat;dan

Menjimatkan kos pembangunan aplikasi agensi Kerajaan.

Data Terbuka Perbadanan Kemajuan Negeri, Negeri Sembilan boleh di muat turun di pautan di bawah:

Bil Data Terbuka Pautan
1

MAKLUMAT USAHAWAN BUMIPUTRA YANG BERDAFTAR DI BAWAH PROGRAM PRUNS PKNNS

 Muat Turun